Vytvářejte a uzavírejte právně závazné smlouvy digitálně, na dálku a bez čekání.

Závazné elektronické podpisy

Smlouvy podepsané v Legal Systems jsou závazné a vymahatelné v souladu s nařízením EU o elektronické identifikaci eIDAS. Vhodné pro všechny dokumenty a smlouvy, kde není nutné úřední ověření.

Ověřování smluvních partnerů

Analýza dokladů, PEP, sankční seznamy, AML, KYC, BankID a další varianty ověřování osob integrované do procesu uzavírání smluv. Více o ověřování osob.

Zabezpečení & GDPR

Zabezpečení podepsaného dokumentu certifikátem a časovým razítkem. Metadata archivována ke každému podpisu. Uživatelská oprávnění, zabezpečený přístup a úložiště v souladu s GDPR.

Bez implementace

Podepisovat můžete začít okamžitě na mobilu, tabletu anebo počítači. Není potřeba žádné speciální vybavení ani certifikáty. Dokumenty podepíšete v aplikaci a zašlete k podpisu přes e-mail.

Cena od 9 Kč za podpis

Platba jen za podepsané dokumenty. Cena za podepsaný dokument v závislosti na objemu podpisů. Možnost předplatit si jednorázově kredit anebo paušál.

Automatické smlouvy

Generování smluv ve formátu DOCX, XLSX, PDF. Automatické doplňování dat do smluv z veřejných rejstříků. Kompletně nahrazuje běžné smluvní vzory.

Komplexní právní procesy

Schvalování, hromadné podpisy, propojování smluv, integrace dokumentů do vlastních webových stránek a další nástroje pro automatické právní procesy.

Tereza Mekbibová Obchod

Kontaktujte nás a vyřešte své smlouvy jednou provždy

Kdo s námi už podepisuje?

Pomáháme firmám, které vytvářejí a podepisují smlouvy –⁠ menším i středním podnikům, startupům i zavedeným značkám.

  Díky Legal Systems si naši klienti vytváří stovky smluv každý měsíc. Spolehlivě a bez chyb.

  Hendrik Meyer, CEO Bezrealitky

  Dokumenty si u nás chystají makléři sami. Smlouvy lze díky napojení na katastr jednoduše vytvořit a s klientem na místě podepsat. Mám tak jistotu, že se nedělají chyby a makléře nezpomalují formality.

  Dominik Ženatý, ředitel DOMA realitní makléři

  Obchodníci u nás připravují smlouvy každý den. Legal Systems všem zjednodušilo práci a dalo nám kontrolu nad všemi dokumenty.

  Tomáš Čmelík, COO Travelking

  Díky Legal Systems se mohou naši makléři více soustředit na klienty a jejich potřeby. Zároveň máme jistotu, že smlouvy jsou bez chyb a AML v souladu se zákonem.

  Tomáš Jelínek, CEO Century 21

  Vybrali jsme Legal Systems jako nejlepší řešení pro naše nakladatelství. Licenční smlouvy si děláme sami na počkání a bez chyb.

  Vít Šebor, ředitel Jan Melvil Publishing

  Máme tisíce zákazníků po celé České republice. Zajištění podpisů smluv klasickým způsobem a jejich následná archivace byla náročná disciplína. Přechodem na řešení od Legal Systems se naše práce v tomto směru výrazně zjednodušila a zefektivnila.

  Tomáš Israel, obchodní ředitel FONTANA WATERCOOLERS s.r.o.

  Spolupráce s firmou Legal Systems nám přinesla plně automatizovanou pracovněprávní agendu včetně napojení na náš administrativní systém. To vše s ohledem na maximální zabezpečení citlivých dat.

  Markéta Kratěnová, vedoucí odboru personálního a právního Ústavní soud

  V realitách jsou kladeny stále větší nároky na zprostředkovatele ze strany klientů i kontrolních orgánů. Elektronické podpisy od Legal Systems nám dávají výhodu rychlosti, možnosti kontrol dle AML a dokonalý přehled.

  Ondřej Mašín, výkonný ředitel BIDLI reality

  Jednoduše jsme automatizovali naše účetní smlouvy. Nemusí je teď chystat právník a já mám jistotu, že jsou vždy dle standardů naší firmy.

  Martin Jaspar, ředitel společnosti Jaspar s.r.o.

  Podklady k převodům nemovitostí a dalšímu vydraženému majetku u nás chystají přímo dražebníci. S pomocí Legal Systems a jejich napojení na katastr a insolvenční rejstřík generujeme dokumenty rychle a minimalizujeme chybovost.

  Jaroslav Hradil, statutární ředitel PROKONZULTA, a.s.

  Uzavíráme smlouvy s novými zákazníky na dálku elektronicky. Legal Systems nám tak pomohli zjednodušit proces pro nové zákazníky, a zároveň zautomatizovat proces uvnitř firmy.

  Stanislav Kutáček, předseda představenstva Autonapůl

  Legal Systems nám v mnohém usnadnil práci. Tvorba smluv nám zabere jen pár minut, není třeba je kontrolovat a navíc máme záruku, že jsou právně v pořádku.

  Petr Němeček, jednatel firmy ADRIA GOLD, s.r.o.

FAQ

Časté otázky o elektronických podpisech

Co je to elektronický podpis?
Elektronický podpis je označení specifických dat, které v počítači nahrazují klasický vlastnoruční podpis. Tento typ podpisu umožňuje ověření totožnosti podepisující osoby ve vztahu k podepisovanému dokumentu či datové zprávě. Rozlišujeme pak několik druhů elektronických podpisů, které se liší zejména ve stupni jejich zabezpečení a průkaznosti v případě sporu.
Je elektronicky podepsaný dokument platný?
Zákon umožňuje téměř všechna právní jednání platně podepsat i elektronicky. České právo obecně nevyžaduje k platnosti smlouvy její textovou podobu na papíře či jiné listině. Smlouvy lze platně uzavírat i ústně, elektronicky či kývnutím hlavy. Zákon pro některá právní jednání vyžaduje písemnou formu, tu však přiznává i právnímu jednání učiněném elektronickými nebo jinými technickými prostředky umožňujícími zachycení jeho obsahu a určení jednající osoby, tedy například smlouvě sepsané v textovém editoru či ve formátu PDF.
Jak smlouvu odešlu k podpisu a jak ji druhá strana podepíše?
Smlouvu si jednoduše vytvoříte v naší aplikaci anebo ji hotovou do aplikace nahrajete. Vyplníte údaje protistrany a email, na který bude odeslána žádost k podpisu. Pak už jen kliknete na tlačítko „odeslat k podpisu“ a na Vámi zvolený email se odešle elektronický odkaz, který po rozkliknutí přesměruje adresáta na stránku, kde může smlouvu podepsat. Podepsaná smlouva se pak odešle na email všech podepisujících a zároveň ji najdete uloženou v aplikaci.
Je potřeba něco instalovat anebo mít aplikaci v mobilu?
Naše aplikace funguje na webovém prohlížeči, Vy tak nemusíte nic instalovat ani složitě nastavovat. Velkou výhodou je také to, že postačí, když naši aplikaci bude vlastnit jen jedna z podepisujících stran. Vaši klienti či partneři si ji tak pořizovat nemusí.
Můžu elektronicky podepsat každou smlouvu?
Zde bude záležet zejména na zákonném požadavku na formu smlouvy a formu podpisu. Obecně platí, že zákon umožňuje téměř všechna právní jednání platně podepsat i elektronicky. Avšak nemusí tomu tak být vždy. Pokud zákon pro určité právní jednání vyžaduje písemnou formu s úředně ověřeným podpisem, není možné jej v současné době nahradit elektronickým podpisem. Změnu by pak měl přinést zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby, který v budoucích letech umožní nahrazení úředně ověřeného podpisu kvalifikovaným elektronickým podpisem.
Je podepisování na dálku bezpečné?
Ano, je. U elektronického podpisu je pravděpodobnost zneužití malá, jelikož je podpisem zaznamenána řada prokazatelných metadat, jako čas a místo podpisu, IP adresa apod. Ke každému podpisu je evidován certifikát, který podepisující strany nemohou zpětně změnit. Podpis tak je v případě sporu daleko průkaznější.
Nevadí, že nemám certifikát?
Nevadí. V současné době je vyžadován pouze v případě, kdy se právně jedná vůči veřejnoprávnímu podepisujícímu nebo jiné osobě v souvislosti s výkonem jejich působnosti (§ 6 odst. 1 zákona č. 297/2016 Sb., zákon o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce). U běžných smluv soukromého práva tak certifikát vyžadován není, pokud jej ale máte, lze jej do naší aplikace nahrát.
Proč používat elektronický podpis?
Druhy elektronického podpisu Prostý el. podpis vytvoříte ručně (podpis a oskenování), na tabletu (v naší aplikaci) nebo uvedením identifikačních údajů (v e-mailu). Zaručený el. podpis je většinou založen na kvalifikovaném certifikátu vydaném certifikační autoritou. Je nezfalšovatelný a slouží i pro komunikaci s úřady.
Chci vědět víc